Uczciwa Gmina

1. Powołanie Centrum Inicjatyw Społecznych.

2. Utworzenie interaktywnej mapy wszystkich inwestycji na terenie naszej gminy.

3. Budżet Obywatelski na poziomie 1.5% budżetu gminy.

4. Przywrócenie budżetu sołeckiego.

5. Pełna transparentność działań i wydatków.

 

Dynamiczna Gmina

1. Niskie opłaty i podatki.

2. Realny rozwój infrastruktury (drogi/chodniki/oświetlenie/kanalizacja).

3. Rozwój gminy, przyciąganie nowych inwestorów i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.

4. Zwiększenie udziału środków zewnętrznych w budżecie gminy. Obecnie wśród 16 podpoznańskich gmin, nasza znajduje się dopiero na 11 miejscu w tym zakresie.

 

Aktywna Gmina

1. Budowa basenu i rozwój infrastruktury sportowej.

2. Nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach oraz ich dofinansowanie.

3. Utworzenie punktów opieki dziennej.

4. Przeprowadzenie audytu z zakresu funkcjonowania szkół podstawowych na terenie naszej gminy oraz ich rejonizacji. Dodatkowe zajęcia dla dzieci.

5. Nowe domy kultury i opieki dla seniorów.

6. Wydarzenia kulturalne i sportowe dostosowane do oczekiwań różnych grup Mieszkańców.

7. Wspieranie działań oddolnych i wolontariatu.

 

Zielona Gmina

1. Troska o tereny zielone. Nowe nasadzenia. Zasada, że za 1 wycięte drzewo będziemy sadzić 3 nowe.

2. Realna walka ze SMOGiem poprzez aktywny program wymiany kopciuchów.

3. Stworzenie aktywnego programu termomodernizacji – w tym z zakresu fotowoltaiki.

4. Powołanie stanowiska EKO – doradcy, który pomoże znaleźć odpowiedni program, wypisać wniosek i będzie prowadził Mieszkańca od początku do końca inwestycji.

5. Instalacja systemów fotowoltaicznych na wszystkich budynkach gminnych – bez wydawania gminnych pieniędzy.

6. Wybiegi dla psów oraz zwiększenie ilości „psich stacji” z woreczkami.

7. Regularne sprzątanie terenu gminy, działania edukacyjne w tym zakresie, a także walka z nielegalnymi wysypiskami.

8. Realne wprowadzenie programu walki z bezdomnością zwierząt oraz aktywna troska o ich dobre traktowanie.


Bezpieczna Gmina

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej, doświetlenie ulic oraz reformę straży gminnej.

2. Reforma Straży Gminnej.

Sfinansowano ze środków KWW Pawła Bączyka

Ankieta - Zmieńmy Gminę