Uczciwa Gmina

1. Powołanie Centrum Inicjatyw Społecznych.

2. Utworzenie interaktywnej mapy wszystkich inwestycji na terenie naszej gminy.

3. Budżet Obywatelski na poziomie 1.5% budżetu gminy.

4. Przywrócenie budżetu sołeckiego.

5. Pełna transparentność działań i wydatków.

 

Dynamiczna Gmina

1. Niskie opłaty i podatki.

2. Realny rozwój infrastruktury (drogi/chodniki/oświetlenie/kanalizacja).

3. Rozwój gminy, przyciąganie nowych inwestorów i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.

4. Zwiększenie udziału środków zewnętrznych w budżecie gminy. Obecnie wśród 16 podpoznańskich gmin, nasza znajduje się dopiero na 11 miejscu w tym zakresie.

 

Aktywna Gmina

1. Budowa basenu i rozwój infrastruktury sportowej.

2. Nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach oraz ich dofinansowanie.

3. Utworzenie punktów opieki dziennej.

4. Przeprowadzenie audytu z zakresu funkcjonowania szkół podstawowych na terenie naszej gminy oraz ich rejonizacji. Dodatkowe zajęcia dla dzieci.

5. Nowe domy kultury i opieki dla seniorów.

6. Wydarzenia kulturalne i sportowe dostosowane do oczekiwań różnych grup Mieszkańców.

7. Wspieranie działań oddolnych i wolontariatu.

 

Zielona Gmina

1. Troska o tereny zielone. Nowe nasadzenia. Zasada, że za 1 wycięte drzewo będziemy sadzić 3 nowe.

2. Realna walka ze SMOGiem poprzez aktywny program wymiany kopciuchów.

3. Stworzenie aktywnego programu termomodernizacji – w tym z zakresu fotowoltaiki.

4. Powołanie stanowiska EKO – doradcy, który pomoże znaleźć odpowiedni program, wypisać wniosek i będzie prowadził Mieszkańca od początku do końca inwestycji.

5. Instalacja systemów fotowoltaicznych na wszystkich budynkach gminnych – bez wydawania gminnych pieniędzy.

6. Wybiegi dla psów oraz zwiększenie ilości „psich stacji” z woreczkami.

7. Regularne sprzątanie terenu gminy, działania edukacyjne w tym zakresie, a także walka z nielegalnymi wysypiskami.

8. Realne wprowadzenie programu walki z bezdomnością zwierząt oraz aktywna troska o ich dobre traktowanie.


Bezpieczna Gmina

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej, doświetlenie ulic oraz reformę straży gminnej.

2. Reforma Straży Gminnej.

Ankieta - Zmieńmy Gminę