Jest to jedno z największych wyzwań, z którym musimy się wspólnie zmierzyć. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego musi uwzględniać większą ilość terenów zielonych. Nasza gmina nie może być tylko i wyłącznie sypialnią – musi być przyjaznym miejscem do życia i wypoczynku.

Niskie podatki oraz dobra komunikacja pozwolą na przyciągnięcie nowych inwestorów. Staniemy się miejscem przyjaznym przedsiębiorcom, ale jednocześnie zadbamy o harmonijny i zrównoważony rozwój naszej gminy.

Nowe tereny wypoczynkowe i rekreacyjne spowodują zmianę postrzegania gminy jako tylko i wyłącznie sypialni Poznania. Musimy zadbać o rozwój placówek oświatowych i opiekuńczych. Nie zapomnimy również o seniorach.

Zadbanie o bezpieczeństwo w naszej gminie powinno być jednym z naszych priorytetów. Składają się na nie, m.in.: prewencja oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wysokiej jakości nowoczesne oświetlenie ulic oraz bezkolizyjne rozwiązania podniosą bezpieczeństwo w naszej gminie

Wizja uczciwej gminy musi być oparta o mechanizmy konsultacji społecznych i pełnej transparentności. Możemy rozpocząć wspólnie etap, w którym to nie my służymy politykom i urzędnikom, ale to oni stoją na straży naszych interesów i rozumieją, że to Mieszkaniec jest ich pracodawcą.

Jest to kompleksowa wizja budowy gminy obywatelskiej, świadomej własnych potrzeb i aspiracji, dbającej o zrównoważony rozwój we wszystkich dotyczących jej dziedzinach. To wzięcie odpowiedzialności za naszą przyszłość przez jej Mieszkańców.

Ankieta - Zmieńmy Gminę