Poniższa ankieta ma wskazać nam – Mieszkańcom – kierunek wspólnie realizowanych w najbliższych latach zmian. Oczywiście to dopiero początek naszej wspólnej drogi, ale razem możemy zbudować Lepszą Przyszłość.

  1. Czy brakuje konsultacji z mieszkańcami przy podejmowanych przez gminę inwestycjach ?

  2. Czy powinniśmy powiększyć wysokość budżetu obywatelskiego ?

  3. Czy powinniśmy przywrócić Fundusz Sołecki ?

  4. Czy powinniśmy wprowadzić darmową komunikację miejską na terenie gminy jednocześnie podnosząc podatki ?

  5. Czy powinniśmy podwyższyć obecne dopłaty do żłobków i przedszkoli ?

  6. Czy powinniśmy wybudować pływalnię na terenie naszej gminy ?

  7. Czy powinniśmy wprowadzić realny program walki ze smogiem na terenie naszej gminy ?

  8. Czy wziąłby Pan/Pani udział w regularnych spotkaniach z radnymi i sołtysami w swojej miejscowości ?

  9. Czy powinniśmy zwiększyć ilość patroli straży gminnej ?

  10. Czy na terenie naszej gminy brakuje terenów zielonych ?

  11. Czy uważa Pani/Pan, że należy w większym stopniu zadbać o zagospodarowanie oraz czystość ulic i terenów zielonych na terenie naszej gminy ?

  12. Czy uważa Pani/Pan, że władze naszej gminy działają transparentnie ?

  13.Proszę wybrać z poniżej listy miejsce zamieszkania:

  14. Co wg Pani/Pana należałoby zmienić w naszej gminie ?

  Ankieta - Zmieńmy Gminę